Traditioneel én eigentijds.

16 oktober 2019 | 17 Tishri 5780

Studiecentrum

Studiecentrum

Het Studiecentrum van de LJG-Amsterdam organiseert cursussen en studiebijeenkomsten voor alle leden van de LJG's en hun partners. Overige geïnteresseerden kunnen een verzoek tot deelname sturen aan studiecentrumljg@gmail.com.

Het studieprogramma 5780 (2019-2020) is via deze link online beschikbaar. Wilt u meer in het algemeen op de hoogte worden gehouden, dan kunt u zich aanmelden voor de nieuwsservice. 

Voor deelname aan cursussen kunt u mailen of bellen. Telefoon: 020 5400120. Gelieve het cursusgeld over te maken op rekening NL71 ABNA 0447.751.476 ten name van LJG-Studiecentrum o.v.v. de cursusnaam. Bij deelname aan een cursus of studiebijeenkomst bent u het volledige deelnamebedrag verschuldigd. 

 

Lernen op sjabbat. Elke sjabbatochtend kunt u lernen over de parasja van de week, voorkennis is niet vereist. We lezen, interpreteren, bediscussiëren de tekst, mede aan de hand van commentaren van rabbijnen en andere geleerden. Inloop vanaf 9.00 uur; lernen 9.15-10.00 uur. Vanaf 7 september zal er wekelijks weer een vorlerner aanwezig zijn. Gratis.

Film en een Goed Gesprek. Eens in de maand op zondagochtend presenteren we diverse films of filmfragmenten, die betrekking hebben op Joods leven en de Joodse traditie. Op basis van die films en wat zij bij ons losmaken gaan we met elkaar in gesprek over wat voor onszelf (en onze kinderen) mogelijk van betekenis is in de Joodse traditie. Aanmelden is niet nodig, voorkennis ook niet. We leren van en met elkaar. Koffie en thee staan klaar in de bibliotheek. Zondagen 15/9, 3/11, 8/12, 12/1, 9/2, 15/3, 19/4, 17/5, 21/6 van 10.15 - 12.00 uur. Gratis. 

Jona de profeet. Een voorbereiding op de Hoge Feestdagen onder leiding van Daniël Beaupain. Waarom is Jona anders dan alle andere profeten? Waarom wordt het met Jom Kippoer gelezen in de sjoel? Dit boek is bijna in z’n geheel verhalend. Jona is anders omdat zijn leven zijn profetie wàs! We kunnen uit dit boek o.m. leren van Jona hoe we beter om kunnen gaan met de raadsels en dilemma’s in ons leven. In tegenstelling tot andere profeten die meestal als bewonderenswaardig overkomen, valt Jona op als een persoon met gebreken die wegvlucht voor HaSjem. Maar hij krijgt kans op kans om zichzelf te redden. Zijn ervaringen kunnen ons inspireren om onze eigen tweede kans te vinden en te benutten. In 2 leersessies gaan we samen uitvissen over wie dit boek eigenlijk gaat en hoe we maximaal kunnen profiteren van de lessen die erin vervat zijn. Dinsdagen 17 en 24 september van 20.00u tot 22.00u. Prijs: € 10. 

Wil jij ook de Sidoer kunnen lezen? Het Hebreeuwse alfabet bestaat uit 22 medeklinkers en 12 klinkers. Mede met behulp van een powerpoint presentatie leer je in 10 lessen de Hebreeuwse letters waardoor je in de toekomst de tekst in de Sidoer kunt volgen en lezen; ook al heb je (bijna) geen voorkennis. Zondagen 1/12, 15/12, 22/12, 5/1, 19/1, 26/1, 2/2, 16/2, 23/2, 1/3 van 10.15u - 12.00u. Prijs: € 80.

 bibl horizontaal med.

 

Progressief Jodendom 21e eeuw

Hoe ziet het progresssieve Jodendom er in 2050 uit en wat zijn dan de uitdagingen? Hierover is een nota "Kern en toekomst" opgesteld door de denktank PJ21. "Kern en toekomst" is besproken tijdens een symposium op 1 december 2013. Het verslag vindt u hier. De discussie werd voortgezet in 2014, waarbij drie thema's centraal stonden: religie, mensenrechten en toelatingsbeleid. Op 21 januari 2016 hield rabbi Walter Rothschild de tweede lezing in het kader van Progressief Jodendom in de 21e eeuw. De volledige tekst vindt u hier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws

Derasja Rosj Hasjana 5780 Rabbijn Menno ten Brink Lees meer >>

augustus

  • <  
  •   >
z m d w d v z
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Advertentietarief
Advertentie op deze website

Aankondiging

Advertentie