Traditioneel én eigentijds.

14 november 2019 | 16 Heshvan 5780

Studiecentrum

Studiecentrum

Het Studiecentrum van de LJG-Amsterdam organiseert cursussen en studiebijeenkomsten voor alle leden van de LJG's en hun partners. Overige geïnteresseerden kunnen een verzoek tot deelname sturen aan studiecentrumljg@gmail.com.

Het studieprogramma 5780 (2019-2020) is via deze link online beschikbaar. Wilt u meer in het algemeen op de hoogte worden gehouden, dan kunt u zich aanmelden voor de nieuwsservice. 

Voor deelname aan cursussen kunt u mailen of bellen. Telefoon: 020 5400120. Gelieve het cursusgeld over te maken op rekening NL71 ABNA 0447.751.476 ten name van LJG-Studiecentrum o.v.v. de cursusnaam. Bij deelname aan een cursus of studiebijeenkomst bent u het volledige deelnamebedrag verschuldigd. 

 

Lernen op sjabbat. Elke sjabbatochtend kunt u lernen over de parasja van de week, voorkennis is niet vereist. We lezen, interpreteren, bediscussiëren de tekst, mede aan de hand van commentaren van rabbijnen en andere geleerden. Inloop vanaf 9.00 uur; lernen 9.15-10.00 uur. Vanaf 7 september zal er wekelijks weer een vorlerner aanwezig zijn. Gratis.

Film en een Goed Gesprek Eens in de maand op zondagochtend presenteren we diverse films of filmfragmenten, die betrekking hebben op Joods leven en de Joodse traditie. Op basis van die films en wat zij bij ons losmaken gaan we met elkaar in gesprek over wat voor onszelf (en onze kinderen) mogelijk van betekenis is in de Joodse traditie. Aanmelden is niet nodig, voorkennis ook niet. We leren van en met elkaar. Koffie en thee staan klaar in de bibliotheek. Zondagen 3/11, 8/12, 12/1, 9/2, 15/3, 19/4, 17/5, 21/6 van 10.15 - 12.00 uur. Gratis. 

Wil jij ook de Sidoer kunnen lezen? Het Hebreeuwse alfabet bestaat uit 22 medeklinkers en 12 klinkers. Mede met behulp van een powerpoint presentatie leer je in 10 lessen de Hebreeuwse letters waardoor je in de toekomst de tekst in de Sidoer kunt volgen en lezen; ook al heb je (bijna) geen voorkennis. Zondagen 1/12, 15/12, 22/12, 5/1, 19/1, 26/1, 2/2, 16/2, 23/2, 1/3 van 10.15u - 12.00u. Prijs: € 80.

Door de ogen van Levinas De Hebreeuwse Bijbel vertoont op sommige plaatsen een gevoeligheid die onbekend is in andere oertekstverzamelingen, zoals de mythes van de Mesopotamiërs of de Grieken. Noem het inkeer, of tesjoeva. Daardoor geïnspireerd komt de Joodse filosoof Emmanuel Levinas in zijn oeuvre tot een hoofdthema dat andere Westerse filosofen niet kennen: het thema van de denkschaamte. Daarin gaat het over de vraag wat er gebeurt als de ene mens denkt voor de andere, en daarbij te ver gaat. De integriteit van de ander wordt geschaad. Maar vervolgens is verzoening heel goed mogelijk, dankzij de denkschaamte. De cursusavond over Levinas zal erop gericht zijn om die toegevoegde waarde zichtbaar te maken. Dinsdag 17 december van 20.00u - 22.00u. Prijs: € 7,50.

 

 bibl horizontaal med.

 

Progressief Jodendom 21e eeuw

Hoe ziet het progresssieve Jodendom er in 2050 uit en wat zijn dan de uitdagingen? Hierover is een nota "Kern en toekomst" opgesteld door de denktank PJ21. "Kern en toekomst" is besproken tijdens een symposium op 1 december 2013. Het verslag vindt u hier. De discussie werd voortgezet in 2014, waarbij drie thema's centraal stonden: religie, mensenrechten en toelatingsbeleid. Op 21 januari 2016 hield rabbi Walter Rothschild de tweede lezing in het kader van Progressief Jodendom in de 21e eeuw. De volledige tekst vindt u hier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws

Derasja Kol Nidre 5780 Rabbijn Menno ten Brink Lees meer >>
Derasja Rosj Hasjana 5780 Rabbijn Menno ten Brink Lees meer >>

november

  • <  
  •   >
z m d w d v z
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Advertentietarief
Advertentie op deze website

Aankondiging

Advertentie