Traditioneel én eigentijds.

01 maart 2021 | 17 Adar 5781

Studiecentrum

Studiecentrum

Het Studiecentrum van de LJG-Amsterdam organiseert cursussen en studiebijeenkomsten voor alle leden van de LJG's en hun partners. Overige geïnteresseerden kunnen een verzoek tot deelname sturen aan studiecentrumljg@gmail.com.

Het studieprogramma 5781 (2020-2021) is via deze link online beschikbaar. Wilt u meer in het algemeen op de hoogte worden gehouden, dan kunt u zich aanmelden voor de nieuwsservice.  Wie dat wil kan zich hier ook aanmelden voor de Facebookpagina van het Studiecentrum (zie onderstaande ikoon). In verband met de coronasituatie zullen een aantal cursussen via Zoom plaatsvinden. Mede om die reden heeft het Studiecentrum bij uitzondering besloten de cursussen van dit cursusjaar 5781 gratis aan te bieden. Uiteraard geldt dit niet voor de LJG Studiereis.

Naar de Facebookpagina van het Studiecentrum

 

Voor deelname aan cursussen kunt u mailen of bellen. Telefoon: 020 5400120. 

 

 

 

Lernen op sjabbat Elke sjabbatochtend kunt u lernen over de parasja van de week, voorkennis is niet vereist. We lezen, interpreteren, bediscussiëren de tekst, mede aan de hand van commentaren van rabbijnen en andere geleerden. Inloop vanaf 9.00 uur; lernen 9.15-10.00 uur. Vanaf 7 september zal er wekelijks weer een vorlerner aanwezig zijn. Gratis.

'Waarmee kan ik vergeleken worden?' Parabels in Rabbijnse Teksten In de rabbijnse literatuur, opgeschreven vanaf de 3e eeuw, vinden wij vele gelijkenissen of parabels, mesjaliem (enkelvoud masjal) in het Hebreeuws. Ze komen vooral voor in de commentaren op de Hebreeuwse Bijbel, Midrasjiem, en ze worden ingezet om bijbelteksten te verklaren. Echter, de boodschap gaat veel verder dan het uitleggen van een specifieke tekst. Vele, maar niet alle mesjaliem, gaan over een koning en zijn relatie met zijn zonen, zijn vrouw, zijn slaven of zijn huishouding. Andere gaan weer over dieren en doen denken aan Griekse fabels. Mesjaliem hebben een lange geschiedenis: ze zijn al te vinden in de Tenach; ook Jezus vertelde parabels, en in de Islam hebben Joodse parabels vaak een verrassende twist gekregen. In het chassidisme hebben parabels een heel belangrijke plaats. In de cursus gaan we vooral samen lernen. Cursusleider: Lieve Teugels. Dinsdagen 30/3 en 20/4 van 20.00u - 22.00u. Gratis. 

Met knikkende knieën: minhag LJGAmsterdam Gaat u met knikkende knieën naar sjoel, en zo ja, waarom en wanneer? De rabbijnen Menno ten Brink en Joram Rookmaaker zullen onder het motto ’Met knikkende knieën’ een cursus geven over het hoe en wat tijdens de sjoel-diensten. Deze cursus is laagdrempelig, kennis van het Hebreeuws is niet noodzakelijk. De verschillende minhagiem (gewoonten) zullen aan de hand van de sidoer worden besproken: wanneer gaat men staan, wanneer ‘knikken wij met de knieën’, wanneer zeggen wij amen, hoe werken al de mitswot tijdens de diensten? We zullen deze ook oefenen. Daarnaast bekijken we hoe bepaalde keuzes zijn ontstaan. Kortom een leerzame, leuke, en direct praktisch toepasbare cursus, die de drempel naar de sjoeldiensten zeker zal verlagen. Cursusleiders: rabbijnen Menno ten Brink en Joram Rookmaaker. Dinsdagen 2/3 en 13/4 van 20.00u - 22.00u. Gratis. 

Geheimen van de Sidoer De delen van de Sidoer die tijdens diensten worden gebruikt zijn bekend, maar de Sidoer heeft veel meer te bieden. Je zou kunnen zeggen dat de Sidoer de Joodse agenda is. In de cursus wordt vooral ingegaan op de achtergronden en betekenis van de onbekendere delen van de Sidoer. Cursusleiders: Chaim en Channa van Unen. Dinsdagen 16/3, 23/3 en 6/4 van 20.00u - 22.00u. Gratis.

Sterven en rouw De Joodse gebruiken rondom ernstige ziekte, sterven en rouw zijn eeuwenoud en kunnen in voorkomende gevallen houvast geven aan de direct betrokkenen. Hoewel het prettiger is om ons bezig te houden met simches, willen we zeker niet weglopen voor de realiteit. Het studiecentrum organiseert een sessie met als thema de rituelen van sterven en rouw. Wat zegt onze traditie hierover? Wat is een tahara? Hoe gaat een lewaja in zijn werk? Wat is de waarde van een sjiwwe? Onder begeleiding van de rabbijnen ten Brink en Rookmaaker geven we u inzicht in deze thema’s, waarbij er ook ruimte zal zijn voor vragen. Zondag 25/4 van 10.00u - 12.00u. Gratis.

 

  bibl horizontaal med.

 

Progressief Jodendom 21e eeuw

Hoe ziet het progresssieve Jodendom er in 2050 uit en wat zijn dan de uitdagingen? Hierover is een nota "Kern en toekomst" opgesteld door de denktank PJ21. "Kern en toekomst" is besproken tijdens een symposium op 1 december 2013. Het verslag vindt u hier. De discussie werd voortgezet in 2014, waarbij drie thema's centraal stonden: religie, mensenrechten en toelatingsbeleid. Op 21 januari 2016 hield rabbi Walter Rothschild de tweede lezing in het kader van Progressief Jodendom in de 21e eeuw. De volledige tekst vindt u hier.  

 

 

Nieuws

Jonatan Colmans deed zijn bar mitswa in sjoel met online wel 200 aanwezigen uit heel de wereld. Het Jeugdjournaal besteedde er aandacht aan. Lees meer >>
Deze maand staat Poeriem alweer voor de deur. Uiteraard organiseert Netzer ook dit jaar weer spetterende activiteiten. De voorbereidingen beginnen op 23 februari. Lees meer >>

maart

  • <  
  •   >
z m d w d v z
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Advertentietarief
Advertentie op deze website