Traditioneel én eigentijds.

28 november 2021 | 24 Kislev 5782

Studiecentrum

Studiecentrum

Het Studiecentrum van de LJG-Amsterdam organiseert cursussen en studiebijeenkomsten voor alle leden van de LJG's en hun partners. Overige geïnteresseerden kunnen een verzoek tot deelname sturen aan studiecentrumljg@gmail.com.

Het studieprogramma 5782 (2021-2022) is online beschikbaar via deze link. Wilt u meer in het algemeen op de hoogte worden gehouden, dan kunt u zich aanmelden voor de nieuwsservice.  Wie dat wil kan zich hier ook aanmelden voor de Facebookpagina van het Studiecentrum (zie onderstaande ikoon). In verband met de coronasituatie zullen een aantal cursussen via Zoom plaatsvinden. 

Naar de Facebookpagina van het Studiecentrum

 

Voor deelname aan cursussen kunt u mailen of bellen. Telefoon: 020 5400120. 

 

 

 

Inspiratie door lernen op sjabbat Elke sjabbatmorgen kunt u lernen over de parasja van de week, het Toragedeelte dat die sjabbat gelezen wordt in sjoel. Wij lezen, interpreteren en bediscussiëren de tekst, mede aan de hand van commentaren van rabbijnen en van diverse andere geleerden. We leren van en met elkaar. Inspiratie voor iedereen! Vaak wordt het lernen voorbereid door een ‘voorlerner’. Elke keer weer ervaren deelnemers het als een heel interessante drie kwartier. Iedereen kan zo aanschuiven. Aanmelden is niet nodig, voorkennis ook niet. Het Studiecentrum is doende om voor 5782 het lernen aan te bieden in de bibliotheek, en tegelijk voor hen die ver weg wonen online deelname mogelijk te maken. Informatie over online toegang ontvangt u via de LJG Nieuwsbrief. Gratis.

Film en een Goed Gesprek Wij presenteren diverse films of filmfragmenten die betrekking hebben op Joods leven en de Joodse traditie. Op basis van die films en wat zij bij ons losmaken gaan we met elkaar in gesprek over wat voor onszelf (en voor onze kinderen) mogelijk van betekenis is in de Joodse traditie. Het doel is te boeien, te verdiepen, te delen en vooral te genieten. Vorige seizoenen konden we met z’n allen maar geen genoeg krijgen van de Israëlische TV-serie Srugim, dus daar gaan we nog wel even mee door. Aanmelden is niet nodig, voorkennis ook niet. We leren van en met elkaar. Koffie en thee staan klaar in de bibliotheek. Let Op: Deze activiteit valt samen met Talmoed Tora, en vindt uitsluitend plaats als Talmoed Tora weer klassikaal plaatsvindt in het sjoelgebouw, waarbij het ouders wordt toegestaan in het gebouw te verblijven. Gespreksleiders: Yoram Stein en Naud van der Ven. Voorlopig geplande data: zondagen 10/10, 14/11 en 19/12 van 10.15u tot 11.45u. Gratis.

Antisemitisme Vooroordeel en haat tegen het joodse volk bestaan al meer dan tweeduizend jaar. Meerdere keren in de joodse geschiedenis heeft antisemitisme geleid tot grote catastrofes en nog steeds geeft het aanleiding tot veel verdriet. Onderkennen van antisemitisme wordt bemoeilijkt doordat het de neiging heeft om - als een virus - te muteren waardoor bij oppervlakkige beschouwing identificatie van deze complexe vorm van haat soms lastig kan zijn. Maar het tijdig herkennen en zo mogelijk aan de kaak stellen kan voor joden van levensbelang zijn, ook in onze dagen. Aan de hand van een serie oude en nieuwe cartoons wil cursusleider Ron van der Wieken graag licht werpen op deze belangrijke problematiek, waarbij hij een poging doet om systematiek aan te brengen in deze misschien wel alleroudste etnische haat. Ook zal aan de orde komen wanneer schijnbaar antisemitisme géén antisemitisme is, en wat het verschil is tussen een vooroordeel en haat. De cursus heeft een interactief karakter. Cursusleider: Ron van der Wieken. Dinsdagen 9/11 en 23/11 van 20.00u tot 22.00u. Uitsluitend per Zoom. Kosten: € 15,-.

Wil jij ook de Sidoer kunnen lezen? Het Hebreeuwse alfabet bestaat uit 22 medeklinkers en 12 klinkers. Mede met behulp van een Powerpoint presentatie leer je in tien lessen de Hebreeuwse letters en deze te gebruiken, waardoor je in de toekomst de tekst in de Sidoer kunt volgen en lezen. Ook al heb je (bijna) geen voorkennis. Cursusleider: Ruthy Aronson. Dinsdagen 2/11, 9/11, 16/11, 23,11, 30/11, 7/12, 14/12, 21/12, 11/1 en 18/1 van 20.00u tot 22.00u. Uitsluitend per zoom. Kosten: € 100,-.

De Mokumse Geniza In het kader van haar project, bekend als De Mokumse Geniza, verzamelt Channa Kistemaker oude gebedenboeken en andere religieus-Joodse tekstdragers. Afgaand op de sporen van gebruik legt zij de verhalen, die deze boeken te vertellen hebben, vast voor het nageslacht. Op deze cursusavond laat zij zien hoe dat werkt en nodigt zij de deelnemers expliciet uit om oude hagadot, sidoeriem, choemasjiem en machzoriem uit de familie mee te brengen, zodat we die samen aan een nader onderzoek kunnen onderwerpen. Cursusleider: Channa Kistemaker. Dinsdag 21/12 van 20.00u tot 22.00u. Kosten: € 7,50.

Laainen De bijbel hoort voorgelezen te worden in het openbaar, en moet door aangename melodieën voor de toehoorders begrijpelijk gemaakt worden. Vandaar dat in de joodse traditie veel aandacht wordt geschonken aan het ‘laainen’: het zingend reciteren uit de Tanach. Wij horen het laainen eens per week wanneer de Ba’al Koré de sidra van de week reciteert. Naast de letters zijn er allerlei tekens die de zangwijze aangeven. Wat is laainen eigenlijk? Hoe ontstond dit? Ervaar het laainen in verschillende tradities, en op verschillende wijzen. Cursusleider: chazan Gilad Nezer. Dinsdagen 11/1 en 18/1 van 20.00u tot 22.00u. Uitsluitend per Zoom. Kosten: € 15,-. 

  bibl horizontaal med.

 

Progressief Jodendom 21e eeuw

Hoe ziet het progresssieve Jodendom er in 2050 uit en wat zijn dan de uitdagingen? Hierover is een nota "Kern en toekomst" opgesteld door de denktank PJ21. "Kern en toekomst" is besproken tijdens een symposium op 1 december 2013. Het verslag vindt u hier. De discussie werd voortgezet in 2014, waarbij drie thema's centraal stonden: religie, mensenrechten en toelatingsbeleid. Op 21 januari 2016 hield rabbi Walter Rothschild de tweede lezing in het kader van Progressief Jodendom in de 21e eeuw. De volledige tekst vindt u hier.  

 

 

Nieuws

Lees de brief van het College van Rabbijnen over het Beth Din aan de besturen van het Verbond en de LJG’s. Lees meer >>
Lees de brief van het College van Rabbijnen aan de besturen van het Verbond en de LJG’s. Lees meer >>
Luister naar de Chanoeka boodschap van minister Ferd Grapperhaus. Lees meer >>

november

  • <  
  •   >
z m d w d v z
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 

Advertentietarief
Advertentie op deze website