Traditioneel én eigentijds.

10 juli 2020 | 18 Tammuz 5780

Studiecentrum

Studiecentrum

Het Studiecentrum van de LJG-Amsterdam organiseert cursussen en studiebijeenkomsten voor alle leden van de LJG's en hun partners. Overige geïnteresseerden kunnen een verzoek tot deelname sturen aan studiecentrumljg@gmail.com.

Het studieprogramma 5780 (2019-2020) is via deze link online beschikbaar. Wilt u meer in het algemeen op de hoogte worden gehouden, dan kunt u zich aanmelden voor de nieuwsservice.  Wie dat wil kan zich hier ook aanmelden voor de Facebookpagina van het Studiecentrum.

 Naar de Facebookpagina van het Studiecentrum

Voor deelname aan cursussen kunt u mailen of bellen. Telefoon: 020 5400120. Gelieve het cursusgeld over te maken op rekening NL71 ABNA 0447.751.476 ten name van LJG-Studiecentrum o.v.v. de cursusnaam. Bij deelname aan een cursus of studiebijeenkomst bent u het volledige deelnamebedrag verschuldigd. 

 

Lernen op sjabbat. Elke sjabbatochtend kunt u lernen over de parasja van de week, voorkennis is niet vereist. We lezen, interpreteren, bediscussiëren de tekst, mede aan de hand van commentaren van rabbijnen en andere geleerden. Inloop vanaf 9.00 uur; lernen 9.15-10.00 uur. Vanaf 7 september zal er wekelijks weer een vorlerner aanwezig zijn. Gratis.

Film en een Goed Gesprek Eens in de maand op zondagochtend presenteren we diverse films of filmfragmenten, die betrekking hebben op Joods leven en de Joodse traditie. Op basis van die films en wat zij bij ons losmaken gaan we met elkaar in gesprek over wat voor onszelf (en onze kinderen) mogelijk van betekenis is in de Joodse traditie. Aanmelden is niet nodig, voorkennis ook niet. We leren van en met elkaar. Koffie en thee staan klaar in de bibliotheek. Zondagen 3/11, 8/12, 12/1, 9/2, 15/3, 19/4, 17/5, 21/6 van 10.15 - 12.00 uur. Gratis. 

Wil jij ook de Sidoer kunnen lezen? Het Hebreeuwse alfabet bestaat uit 22 medeklinkers en 12 klinkers. Mede met behulp van een powerpoint presentatie leer je in 10 lessen de Hebreeuwse letters waardoor je in de toekomst de tekst in de Sidoer kunt volgen en lezen; ook al heb je (bijna) geen voorkennis. Zondagen 1/12, 15/12, 22/12, 5/1, 19/1, 26/1, 2/2, 16/2, 23/2, 1/3 van 10.15u - 12.00u. Prijs: € 80.

Door de ogen van Levinas De Hebreeuwse Bijbel vertoont op sommige plaatsen een gevoeligheid die onbekend is in andere oertekstverzamelingen, zoals de mythes van de Mesopotamiërs of de Grieken. Noem het inkeer, of tesjoeva. Daardoor geïnspireerd komt de Joodse filosoof Emmanuel Levinas in zijn oeuvre tot een hoofdthema dat andere Westerse filosofen niet kennen: het thema van de denkschaamte. Daarin gaat het over de vraag wat er gebeurt als de ene mens denkt voor de andere, en daarbij te ver gaat. De integriteit van de ander wordt geschaad. Maar vervolgens is verzoening heel goed mogelijk, dankzij de denkschaamte. De cursusavond over Levinas zal erop gericht zijn om die toegevoegde waarde zichtbaar te maken. Dinsdag 17 december van 20.00u - 22.00u. Prijs: € 7,50.

Pardes In onze joodse traditie bestaat er een model om de teksten uit Tenach beter te verstaan en te begrijpen. Het staat bekend als Pardes en dat is Hebreeuws voor 'boomgaard'. De Hebreeuwse letters van het woord PRDS staan voor:
• P’shat (ְּפָׁשט) – “gewoon” (eenvoudige) of de letterlijke directe betekenis.
• Remez (ֶרֶמז) – “hints” of de allegorische betekenis, meer dan alleen de letterlijke betekenis van de zin.
• Drash (ְּדַרש) – “informeren”, de vergelijkende (midrasj) betekenis, zoals gegeven door middel van soortgelijke voorvallen. Ook wel homiletische of ethische onderwijzing.
• Sod (סוֹד) – “verborgen” of geheime mystieke betekenis. Deze interpretatie kan je alleen krijgen door meditatie of droom.
Middels tekstvoorbeelden uit Tenach gaan we samen in deze les/lezing dit model verkennen en beter begrijpen. Dinsdag 14 januari van 20.00u - 22.00u. Prijs: € 7,50.

Israëlische Rapsodie Deze tweede editie van de cursus ‘Israël - gezongen geschiedenis’ neemt een van de meest bruisende periodes van de Israëlische geschiedenis onder de loep: de jaren 1967-95. Dit is een periode in de Zionistische geschiedenis waarin ongeveer alles aan bod komt: oorlogen en vrede, de ‘zwarte panters’opstand, de politieke machtsverschuiving, de intifada en wat eruit voortvloeide. Daarnaast ook veel schoonheid in de vorm van prachtige Israëlische liederen. We zullen naar een aantal van deze liedjes luisteren en proberen te begrijpen hoe de verhalen erachter hun vorm vinden door middel van tekst en muziek. Uiteindelijk zullen we de liederen ook zingen, dit alles onder leiding van Gilad Nezer, de chazzan van de LJG Amsterdam. Dinsdagen 21/1, 28/1, 4/2 en 11/2 van 20.00u - 22.00u. Prijs: € 25.

Sterven en rouw De Joodse gebruiken rondom ernstige ziekte, sterven en rouw zijn eeuwenoud en kunnen in voorkomende gevallen houvast geven aan de direct betrokkenen. Hoewel het prettiger is om ons bezig te houden met simches, willen we zeker niet weglopen voor de realiteit. Het studiecentrum organiseert twee sessies met als thema de rituelen van sterven en rouw. Wat zegt onze traditie hierover? Wat is een tahara? Hoe gaat een lewaja in zijn werk? Wat is de waarde van een sjiwwe? Onder begeleiding van de rabbijnen ten Brink en Rookmaaker geven we u inzicht in deze thema’s, waarbij er ook ruimte zal zijn voor vragen. Dinsdag 18/2 van 20.00u tot 22.00u (in de LJG) en zondag 1/3 van 10.00u tot 12.00u (op Gan Hasjalom). Prijs: € 10.

Ester Wat had en heeft Ester te verbergen? Wat is de overeenkomst tussen de tien zonen van Haman en de tien van Neurenberg? Een zoektocht naar de mystiek van de rol van Ester en haar verborgen voorspellingen. Het belooft een reis te worden door Tenach en Talmoed. Wat is de rol van God? Hoe is zijn onzichtbare hand zichtbaar in de Megilla? Een overtreding van het gebod van God aan Sjaoel heeft verschrikkelijke consequenties voor de toekomstige generaties van het Joodse volk: Amalek, Agag, Haman… Hitler…wie volgt? Het is onze strijd. Cursusleider: Jacob de Leeuwe. Dinsdagen 25/2 en 3/3 van 20.00u tot 22.00u. Prijs: € 15.

Geheimen van de Sidoer De delen van de Sidoer die tijdens diensten worden gebruikt zijn bekend, maar de Sidoer heeft veel meer te bieden. Je zou kunnen zeggen dat de Sidoer de Joodse agenda is. In de cursus wordt vooral ingegaan op de achtergronden en betekenis van onbekendere delen van de Sidoer. Cursusleiders: Chaim en Channa van Unen. Dinsdagen 17/3, 24/3 en 31/3 van 20.00u tot 22.00u. Prijs: € 15.

Sedercursus De Hagada voor Pesach zou eigenlijk een script moeten zijn voor het beleven van de seder. In de praktijk lijkt het vaak meer op een puzzelrit: aangenaam om mee te maken, maar behoorlijk zoeken naar de weg. Dat zoeken is een stuk prettiger als je het tevoren hebt voorbereid met anderen. In twee sessies neemt Joram Rookmaaker je mee door de Hagada, van de voorbereidingen tot en met de uitvoering. Aan de orde komen ook de melodieën, de keuze wat wel en wat niet weg te laten bij verschillende gezelschappen, achtergrondmateriaal en tips om de avond tot een succes te maken. We maken gebruik van de Brede Hagada, maar ook andere Hagadot zijn uiteraard meer dan welkom! Cursusleider: rabbijn Joram Rookmaaker. Zondagen 29/3 en 5/4 van 10.15u tot 12.15u. Prijs € 10.

 

 bibl horizontaal med.

 

Progressief Jodendom 21e eeuw

Hoe ziet het progresssieve Jodendom er in 2050 uit en wat zijn dan de uitdagingen? Hierover is een nota "Kern en toekomst" opgesteld door de denktank PJ21. "Kern en toekomst" is besproken tijdens een symposium op 1 december 2013. Het verslag vindt u hier. De discussie werd voortgezet in 2014, waarbij drie thema's centraal stonden: religie, mensenrechten en toelatingsbeleid. Op 21 januari 2016 hield rabbi Walter Rothschild de tweede lezing in het kader van Progressief Jodendom in de 21e eeuw. De volledige tekst vindt u hier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws

Korach; lees de derasja van rabbijn Menno ten Brink (nog eens over). Lees meer >>

juli

  • <  
  •   >
z m d w d v z
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Advertentietarief
Advertentie op deze website