Traditioneel én eigentijds.

24 januari 2019 | 18 Shevat 5779

Studiecentrum

Studiecentrum

Het Studiecentrum van de LJG-Amsterdam organiseert cursussen en studiebijeenkomsten voor alle leden van de LJG's en hun partners. Overige geïnteresseerden kunnen een verzoek tot deelname sturen aan studiecentrumljg@gmail.com.

Het studieprogramma 5779 (2018-2019) is via deze link online beschikbaar. Wilt u op de hoogte worden gehouden, dan kunt u zich aanmelden voor de nieuwsservice. 

Voor deelname aan cursussen kunt u mailen of bellen. Telefoon: 020 5400120. Gelieve het cursusgeld over te maken op rekening NL71 ABNA 0447.751.476 ten name van LJG-Studiecentrum o.v.v. de cursusnaam. Bij deelname aan een cursus of studiebijeenkomst bent u het volledige deelnamebedrag verschuldigd. 

 

Lernen op sjabbat
Elke sjabbatochtend kunt u lernen over de parasja van de week, voorkennis is niet vereist. We lezen, interpreteren, bediscussiëren de tekst, mede aan de hand van commentaren van rabbijnen en andere geleerden. Inloop vanaf 9.00 uur; lernen 9.15-10.00 uur.

Film en Een Goed Gesprek
Deze cursus is speciaal bedoeld voor ouders die op zondagochtenden hun kinderen naar Talmoed Tora brengen. We presenteren korte films, of filmfragmenten, die betrekking hebben op Joods leven en de Joodse traditie. Op basis van die films en wat zij bij ons losmaken gaan we met elkaar in gesprek over wat voor onszelf (en onze kinderen) mogelijk van betekenis is in de Joodse traditie. Het doel is te boeien; te verdiepen, te delen; en te genieten. Aanmelden is niet nodig, voorkennis ook niet. We leren van en met elkaar. Koffie en thee staan klaar in de bibliotheek. Zondagochtenden 14 oktober, 11 november, 16 december, 13 januari, 10 februari, 10 maart, 14 april, 12 mei en 23 juni, 10.15 - 11.45 uur. Gratis.

Gezongen geschiedenis
De dynamische realiteit in Israël sinds het begin van de vorige eeuw wordt ook in poëzie en klank weergegeven. In deze cursus zullen we die interessante correlatie bekijken zowel vanuit het historische als muzikale perspectief. We zullen zien hoe sommige liederen de gezamenlijke stemming in Israël konden weergeven en in sommige gevallen de geschiedenis hebben beïnvloed. We gaan een aantal bekende en onbekende liederen onder de loep nemen en uiteraard samen zingen! Kennis van Hebreeuws is niet noodzakelijk. Dinsdagen 6, 13 en 20 november, 20.00 - 22.00 uur. Prijs: € 20.

Leven met verschil. Menswaardige verscheidenheid in een tijd van botsende culturen
Is een ‘clash of civilizations’ (Samuel Huntington) onvermijdelijk? Je zou dat kunnen denken, gezien de haat waarmee vooral religieuze culturen soms tegenover elkaar staan. Rabbijn Jonathan Sacks denkt van niet, mits we ons laten inspireren door het idee dat menswaardige verscheidenheid mogelijk is. De Joodse traditie biedt veel aanknopingspunten voor dat idee, zo laat Sacks zien. Aanschaf van het boek “Leven met verschil. Menswaardige verscheidenheid in een tijd van botsende culturen” van Jonathan Sacks wordt aanbevolen, maar is niet noodzakelijk. Dinsdagen 19 en 26 februari, 20.00 -22.00 uur. Prijs: € 15.

 

bibl horizontaal med.

 

Progressief Jodendom 21e eeuw

Hoe ziet het progresssieve Jodendom er in 2050 uit en wat zijn dan de uitdagingen? Hierover is een nota "Kern en toekomst" opgesteld door de denktank PJ21. "Kern en toekomst" is besproken tijdens een symposium op 1 december 2013. Het verslag vindt u hier. De discussie werd voortgezet in 2014, waarbij drie thema's centraal stonden: religie, mensenrechten en toelatingsbeleid. Op 21 januari 2016 hield rabbi Walter Rothschild de tweede lezing in het kader van Progressief Jodendom in de 21e eeuw. De volledige tekst vindt u hier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

januari

  • <  
  •   >
z m d w d v z
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Advertentie
Doreen Pinkus, Graphic Design, ook van deze website

Advertentietarief
Advertentie op deze website

Aankondiging

Advertentie