Traditioneel én eigentijds.

14 mei 2021 | 3 Sivan 5781

Studiecentrum

Studiecentrum

Het Studiecentrum van de LJG-Amsterdam organiseert cursussen en studiebijeenkomsten voor alle leden van de LJG's en hun partners. Overige geïnteresseerden kunnen een verzoek tot deelname sturen aan studiecentrumljg@gmail.com.

Het studieprogramma 5781 (2020-2021) is via deze link online beschikbaar. Wilt u meer in het algemeen op de hoogte worden gehouden, dan kunt u zich aanmelden voor de nieuwsservice.  Wie dat wil kan zich hier ook aanmelden voor de Facebookpagina van het Studiecentrum (zie onderstaande ikoon). In verband met de coronasituatie zullen een aantal cursussen via Zoom plaatsvinden. Mede om die reden heeft het Studiecentrum bij uitzondering besloten de cursussen van dit cursusjaar 5781 gratis aan te bieden. Uiteraard geldt dit niet voor de LJG Studiereis.

Naar de Facebookpagina van het Studiecentrum

 

Voor deelname aan cursussen kunt u mailen of bellen. Telefoon: 020 5400120. 

 

 

 

Lernen op sjabbat Elke sjabbatochtend kunt u lernen over de parasja van de week, voorkennis is niet vereist. We lezen, interpreteren, bediscussiëren de tekst, mede aan de hand van commentaren van rabbijnen en andere geleerden. Inloop vanaf 9.00 uur; lernen 9.15-10.00 uur. Vanaf 7 september zal er wekelijks weer een vorlerner aanwezig zijn. Gratis.

'Waarmee kan ik vergeleken worden?' Parabels in Rabbijnse Teksten In de rabbijnse literatuur, opgeschreven vanaf de 3e eeuw, vinden wij vele gelijkenissen of parabels, mesjaliem (enkelvoud masjal) in het Hebreeuws. Ze komen vooral voor in de commentaren op de Hebreeuwse Bijbel, Midrasjiem, en ze worden ingezet om bijbelteksten te verklaren. Echter, de boodschap gaat veel verder dan het uitleggen van een specifieke tekst. Vele, maar niet alle mesjaliem, gaan over een koning en zijn relatie met zijn zonen, zijn vrouw, zijn slaven of zijn huishouding. Andere gaan weer over dieren en doen denken aan Griekse fabels. Mesjaliem hebben een lange geschiedenis: ze zijn al te vinden in de Tenach; ook Jezus vertelde parabels, en in de Islam hebben Joodse parabels vaak een verrassende twist gekregen. In het chassidisme hebben parabels een heel belangrijke plaats. In de cursus gaan we vooral samen lernen. Cursusleider: Lieve Teugels. Dinsdagen 30/3 en 20/4 van 20.00u - 22.00u. Gratis. 

Pardes In de joodse traditie bestaat er een model om de teksten uit Tenach beter te verstaan en te begrijpen. Het staat bekend als Pardes, wat het Hebreeuwse woord is voor 'boomgaard'. De Hebreeuwse letters van het woord PRDS staan voor: • P’shat – )טָׁ שְּ פ”)gewoon” (eenvoudige) of de letterlijke directe betekenis. • Remez – )זֶ מֶ ר”)hints” of de allegorische betekenis, meer dan alleen de letterlijke betekenis van de zin. • Drash – )שַ רְּ ד”)informeren”, de vergelijkende (midrasj) betekenis, zoals gegeven door middel van soortgelijke voorvallen. Ook wel homiletische of ethische onderwijzing. • Sod – )ודֹס”)verborgen” of geheime mystieke betekenis. En deze laatste interpretatie kan je alleen krijgen door meditatie of droom. Middels tekstvoorbeelden uit Tenach gaan wij samen in deze les/lezing dit model verkennen en beter begrijpen. Cursusleider: Daniel Beaupain. Tweede en laatste aflevering op dinsdag 25/5 van 20.00u - 22.00u. Gratis. 

 

  bibl horizontaal med.

 

Progressief Jodendom 21e eeuw

Hoe ziet het progresssieve Jodendom er in 2050 uit en wat zijn dan de uitdagingen? Hierover is een nota "Kern en toekomst" opgesteld door de denktank PJ21. "Kern en toekomst" is besproken tijdens een symposium op 1 december 2013. Het verslag vindt u hier. De discussie werd voortgezet in 2014, waarbij drie thema's centraal stonden: religie, mensenrechten en toelatingsbeleid. Op 21 januari 2016 hield rabbi Walter Rothschild de tweede lezing in het kader van Progressief Jodendom in de 21e eeuw. De volledige tekst vindt u hier.  

 

 

Nieuws

Thuis het hele jaar door bewust Joods leven? Hoe doe je dat? Judaism in a Box biedt uitkomst. Lees er hier alles over. Of luister naar een radio interview. Lees meer >>

mei

  • <  
  •   >
z m d w d v z
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Advertentietarief
Advertentie op deze website