Traditioneel én eigentijds.

18 mei 2022 | 17 Iyyar 5782

Studiecentrum

Studiecentrum

Het Studiecentrum van de LJG-Amsterdam organiseert cursussen en studiebijeenkomsten voor alle leden van de LJG's en hun partners. Overige geïnteresseerden kunnen een verzoek tot deelname sturen aan studiecentrumljg@gmail.com.

Het studieprogramma 5782 (2021-2022) is online beschikbaar via deze link. Wilt u meer in het algemeen op de hoogte worden gehouden, dan kunt u zich aanmelden voor de nieuwsservice.  Wie dat wil kan zich hier ook aanmelden voor de Facebookpagina van het Studiecentrum (zie onderstaande ikoon). In verband met de coronasituatie zullen een aantal cursussen via Zoom plaatsvinden. 

Naar de Facebookpagina van het Studiecentrum

 

Voor deelname aan cursussen kunt u mailen of bellen. Telefoon: 020 5400120. 

 

 

 

Inspiratie door lernen op sjabbat Elke sjabbatmorgen kunt u lernen over de parasja van de week, het Toragedeelte dat die sjabbat gelezen wordt in sjoel. Wij lezen, interpreteren en bediscussiëren de tekst, mede aan de hand van commentaren van rabbijnen en van diverse andere geleerden. We leren van en met elkaar. Inspiratie voor iedereen! Vaak wordt het lernen voorbereid door een ‘voorlerner’. Elke keer weer ervaren deelnemers het als een heel interessante drie kwartier. Iedereen kan zo aanschuiven. Aanmelden is niet nodig, voorkennis ook niet. Het Studiecentrum is doende om voor 5782 het lernen aan te bieden in de bibliotheek, en tegelijk voor hen die ver weg wonen online deelname mogelijk te maken. Informatie over online toegang ontvangt u via de LJG Nieuwsbrief. Gratis.

Film en een Goed Gesprek Wij presenteren diverse films of filmfragmenten die betrekking hebben op Joods leven en de Joodse traditie. Op basis van die films en wat zij bij ons losmaken gaan we met elkaar in gesprek over wat voor onszelf (en voor onze kinderen) mogelijk van betekenis is in de Joodse traditie. Het doel is te boeien, te verdiepen, te delen en vooral te genieten. Vorige seizoenen konden we met z’n allen maar geen genoeg krijgen van de Israëlische TV-serie Srugim, dus daar gaan we nog wel even mee door. Aanmelden is niet nodig, voorkennis ook niet. We leren van en met elkaar. Koffie en thee staan klaar in de bibliotheek. Zondagen 20/3, 24/4, 22/5 en 19/6 van 10,15u tot 11.45u. Gratis.

Judaism in a Box Unboxing Clinic (Pesach) In oktober heeft de eerste succesvolle samen-werking plaatsgevonden tussen het LJG Judaismin a Box initiatief en het Studiecentrum. In de eerste samenwerking stond de verdieping rondom Sjabbat centraal. Deze keer wil rabbijn Joram Rookmaaker de verdieping zoeken rondom Pesach. Hierbij staannatuurlijk de seder & de Hagada centraal, meteen focus op de historie en de dialoog over detraditie. Deze verdieping is bedoeld voor deongeveer 260 Box-deelnemers, en tevens voor alle LJG leden, ook degenen die zich niet op deBox hebben geabonneerd. Dus verdiep je voor de eerste avond van Pesach(vrijdag 15 april) verder in dit bijzondere feest. Gespreksleider: Joram Rookmaaker. Woensdag 13/4 van 20.00u tot 21.30u. Uitsluitend per Zoom. 

PaRDeS In de joodse traditie is er een model om de teksten uit Tenach beter te verstaan en te begrijpen. Bekend als Pardes, het Hebreeuwse woord voor 'boomgaard'. De Hebreeuwse letters van het woord PRDS staan voor: • P’shat – ”gewoon” (eenvoudige) of de letterlijke directe betekenis. • Remez – ”hints” of de allegorische betekenis, meer dan alleen de letterlijke betekenis van de zin. • Drash - “informeren” , de vergelijkende (midrasj) betekenis, zoals gegeven door middel van soortgelijke voorvallen. Ook wel homiletische of ethische onderwijzing. • Sod – ”verborgen” of geheime mystieke betekenis. Deze interpretatie kan je alleen krijgen door meditatie of droom. Middels tekstvoorbeelden uit Tenach gaan wij samen in deze les/lezing dit model verkennen en beter begrijpen. Cursusleider: Daniel Beaupain. Dinsdagen 19/4 en 26/4 van 20.00u tot 22.00 u. Kosten: € 15,-.

Geheimen van de Sidoer De delen van onze Sidoer die tijdens diensten gebruikt worden zijn bekend. Maar de Sidoer heeft veel meer te bieden. Je zou kunnen zeggen dat de Sidoer de “Joodse agenda” is. In de vorige cursus zijn de tekst en betekenis van het “Sjema” en de verschillende vormen van het “Kaddisj” behandeld. Dit studiejaar wordt dieper ingegaan op de tekst en betekenis van het Amida, de inhoud, de variaties en de gewoontes. Ook wordt het onderwerp Psalmen behandeld. De Sjabbat psalmen, persoonlijke en publiekelijke psalmen en het Hallel. Voor het goed kunnen volgen van deze cursus dient u te beschikken over een Sidoer van de LJG. Cursusleider: Channa van Unen. Dinsdagen 3/5, 10/5 en 17/5 van 20.00u tot 22.00u. Kosten: € 22,50.

Sterven en rouw De Joodse gebruiken rondom ernstige ziekte, sterven en rouw zijn eeuwenoud en kunnen in voorkomende gevallen houvast geven aan de direct betrokkenen. Hoewel het prettiger is om ons bezig te houden met simches, willen we zeker niet weglopen voor de realiteit. Het studiecentrum organiseert een sessie met als thema de rituelen van sterven en rouw. Wat zegt onze traditie hierover? Wat is een tahara? Hoe gaat een lewaja in zijn werk? Wat is de waarde van een sjiwwe? Onder begeleiding van de rabbijnen ten Brink en Rookmaaker geven we u inzicht in deze thema’s, waarbij er ook ruimte zal zijn voor vragen. Zondag 15 mei van 10.00u tot 13.00u, op Gan Hasjalom. Gratis.

  bibl horizontaal med.

 

Progressief Jodendom 21e eeuw

Hoe ziet het progresssieve Jodendom er in 2050 uit en wat zijn dan de uitdagingen? Hierover is een nota "Kern en toekomst" opgesteld door de denktank PJ21. "Kern en toekomst" is besproken tijdens een symposium op 1 december 2013. Het verslag vindt u hier. De discussie werd voortgezet in 2014, waarbij drie thema's centraal stonden: religie, mensenrechten en toelatingsbeleid. Op 21 januari 2016 hield rabbi Walter Rothschild de tweede lezing in het kader van Progressief Jodendom in de 21e eeuw. De volledige tekst vindt u hier.  

 

 

Nieuws

Voor circa 350 Oekraïense vluchtelingen worden dagelijks maaltijden verzorgd in het IBIS hotel in Amstelveen. Wil je meehelpen? Meld je aan. Lees meer >>
Tijdens de Jom hasjoaherdenking 28 april in de snoge sprak Benjamin Schrijver als vertegenwoordiger van de joodse jeugd. Lees hier zijn speech. Lees meer >>
Lees het interview met Marion Kunstenaar in Joods Nu van april j.l. Een gesprek over de sporen van de Sjoa, het belang van lernen en de troost van kunst. Lees meer >>

mei

  • <  
  •   >
z m d w d v z
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Advertentietarief
Advertentie op deze website