Traditioneel én eigentijds.

01 december 2020 | 15 Kislev 5781

Studiecentrum

Studiecentrum

Het Studiecentrum van de LJG-Amsterdam organiseert cursussen en studiebijeenkomsten voor alle leden van de LJG's en hun partners. Overige geïnteresseerden kunnen een verzoek tot deelname sturen aan studiecentrumljg@gmail.com.

Het studieprogramma 5781 (2020-2021) is via deze link online beschikbaar. Wilt u meer in het algemeen op de hoogte worden gehouden, dan kunt u zich aanmelden voor de nieuwsservice.  Wie dat wil kan zich hier ook aanmelden voor de Facebookpagina van het Studiecentrum (zie onderstaande ikoon). In verband met de coronasituatie zullen een aantal cursussen via Zoom plaatsvinden. Mede om die reden heeft het Studiecentrum bij uitzondering besloten de cursussen van dit cursusjaar 5781 gratis aan te bieden. Uiteraard geldt dit niet voor de LJG Studiereis.

Naar de Facebookpagina van het Studiecentrum

 

Voor deelname aan cursussen kunt u mailen of bellen. Telefoon: 020 5400120. 

 

 

 

Lernen op sjabbat Elke sjabbatochtend kunt u lernen over de parasja van de week, voorkennis is niet vereist. We lezen, interpreteren, bediscussiëren de tekst, mede aan de hand van commentaren van rabbijnen en andere geleerden. Inloop vanaf 9.00 uur; lernen 9.15-10.00 uur. Vanaf 7 september zal er wekelijks weer een vorlerner aanwezig zijn. Gratis.

Film en een Goed Gesprek Eens in de maand op zondagochtend presenteren we diverse films of filmfragmenten, die betrekking hebben op Joods leven en de Joodse traditie. Op basis van die films en wat zij bij ons losmaken gaan we met elkaar in gesprek over wat voor onszelf (en onze kinderen) mogelijk van betekenis is in de Joodse traditie. Aanmelden is niet nodig, voorkennis ook niet. We leren van en met elkaar. Koffie en thee staan klaar in de bibliotheek. Let op: Film en een Goed Gesprek vindt uitsluitend plaats wanneer dit klassikaal binnen onze sjoel kan plaatsvinden, dus uitvoerbaar is binnen de geldende overheidsregels voor corona. Aankondiging vindt plaats via de wekelijkse LJG Nieuwsbrief. Gratis. 

Joods Kindermuseum Amsterdam In dit programma wordt aan de deelnemers gevraagd om mee te denken en daarmee bij te dragen aan vernieuwing. In 2000 opende het Joods Historisch Museum de pilot tentoonstelling voor kinderen: In Mokum staat een huis. Het beantwoordde aan een behoefte om het museum ook voor kinderen aantrekkelijk te maken. Het succes was groot; na bekroning met de prestigieuze Prins Bernhard Cultuurfonds prijs besloot het museum de tentoonstelling om te bouwen tot een permanent onderdeel van het Joods Historisch Museum.
Nu, jaren later, is het Kindermuseum toe aan een tweede vernieuwing. In de werksessie geeft Petra Katzenstein, initiator van het Kindermuseum, inzicht in hoe het creatieve concept is ontstaan, vanuit welke uitgangspunten het is opgebouwd en hoe de ervaringen op de werkvloer zijn. Aan de deelnemers wordt gevraagd naar hun reactie op het huidige kindermuseum. Aan de hand vanvragen worden vernieuwingsideeën geïnventariseerd en besproken.
Gespreksleider: Petra Katzenstein. Dinsdag 20/10 van 20.00u - 22.00u, alleen via Zoom. Gratis.

Jonathan Sacks en Plato Deze avond over het boek “Leven met verschil” van Jonathan Sacks is te zien als een vervolg op de avond “Door de ogen van Levinas“ die in december 2019 ook werd verzorgd door Naud van der Ven. Daar kwam naar voren dat qua ethiek het Joodse denken een revolutionair pad bewandelt. Gaat het gangbare denken uit van universaliteit en kenbaarheid, de Joodse traditie laat nadrukkelijk ruimte voor particulariteit, verrassing en verschil. Op deze avond “Jonathan Sacks en Plato” is de gevoeligheid binnen de Joodse traditie voor het particuliere en het verschillende opnieuw onderwerp van gesprek. In zijn boek stelt Sacks dat onder Plato’s invloed de waardering in het Westen voor eigenheid van mensen maar matig is ontwikkeld. Verschillen tussen mensen worden dan al gauw problematisch. Sacks laat vervolgens zien dat er een al eeuwen oud alternatief is voor het universalisme van Plato, in de vorm van de Joodse traditie die in haar ethiek nadrukkelijk plaats wil inruimen voor anderszijn. Daar is waardering voor particularisme, zonder te vervallen in tribalisme, aldus Sacks. Cursusleider: Naud van der Ven. Dinsdag 3/11 van 20.00u - 22.00u. Gratis.

Spinoza’s theorie van de religie Wat is religie? Brengt religie alleen maar ellende teweeg? Of heeft het ook nog een positieve rol te spelen in onze levens? In de cursus worden deze vragen onderzocht aan de hand van het proefschrift van Yoram Stein: ‘Spinoza’s Theory of Religion: The Importance of Religion in Spinoza’s Thought and Its Implications for State and Society’. Cursusleider: Yoram Stein. Dinsdagen 10/11, 17/11, 24/11 en 1/12 van 20.00u - 22.00u. Gratis.

Israëlisch Jodendom. Culturele identiteit inclusief muziek De joden hebben in Israël een staat opgericht. Ze hebben huizen gebouwd en boomgaarden geplant, technologie ontwikkeld en de meeste Israëliërs zijn in het leger geweest. Maar het vormen van de culturele identiteit is nog lang niet af. We zullen het hebben over joden en jodendom in Israël. Net als in Nederland is het beeld divers. De vorm: Een liedje met een verhaaltje. Twee ZOOM bijeenkomsten van een uur, waarin een selectie van Israëlische liedjes aan de piano wordt vertolkt door Gilad Nezer. Je zult de fonetische teksten en vertalingen kunnen meelezen. Hierbij zal Gilad een aantal unieke verhalen vertellen die met deze liederen zijn verbonden. Dinsdagen 12/01, 19/01 en 26/01 van 20.00u - 22.00u. Gratis.

 

  bibl horizontaal med.

 

Progressief Jodendom 21e eeuw

Hoe ziet het progresssieve Jodendom er in 2050 uit en wat zijn dan de uitdagingen? Hierover is een nota "Kern en toekomst" opgesteld door de denktank PJ21. "Kern en toekomst" is besproken tijdens een symposium op 1 december 2013. Het verslag vindt u hier. De discussie werd voortgezet in 2014, waarbij drie thema's centraal stonden: religie, mensenrechten en toelatingsbeleid. Op 21 januari 2016 hield rabbi Walter Rothschild de tweede lezing in het kader van Progressief Jodendom in de 21e eeuw. De volledige tekst vindt u hier.  

 

 

Nieuws

Secretaresse voor het rabbinaat gezocht. Lees meer >>

december

  • <  
  •   >
z m d w d v z
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31