Traditioneel én eigentijds.

02 februari 2023 | 11 Shevat 5783

Lid worden

Lid worden

Iedereen die Joods is, kan lid worden van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam. U bent Joods als u een Joodse moeder heeft (gehad) of bent overgegaan tot het Jodendom volgens de officiële procedure (gioer). Het liberale of progressieve Jodendom heeft oog voor de Joodse binding die degenen met alleen een Joodse vader kunnen hebben. Maar ook dan zult u - als u toegelaten wordt - een gioer-procedure dienen te ondergaan. Deze wordt gezien als bevestiging van uw Joodse status.

Als u meer wilt weten over de voordelen van het lidmaatschap en de contributie-regeling dan kunt u zich het beste wenden tot het rabbinaat. Voor contact: rabbinaat@ljg.nl

Slechts in beperkte mate is het mogelijk om lid te worden als u geen Joodse achtergrond heeft. Ook daarvoor kunt u zich wenden tot het rabbinaat. Joods worden is een kwestie van inburgering. Het vergt als u toegelaten wordt - wat alleen gebeurt indien uw motieven en betrokkenheid bij de Joodse gemeenschap zuiver worden geacht - veel jaren van studie en omschakeling naar een Joods leven. Plus dat u geacht wordt deel te worden van de Joodse gemeenschap in religieus, cultureel en sociaal opzicht.

Donateurschap is ook mogelijk bij de LJG Amsterdam. Meer informatie krijgt u via het LJG-secretariaat. Bel 020 54 00 120 of stuur een e-mail.  

februari

  • <  
  •   >
z m d w d v z
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 
 

Advertentietarief
Advertentie op deze website