Traditioneel én eigentijds.

02 februari 2023 | 11 Shevat 5783

Liberaal Jodendom

Liberaal Jodendom

Wij zijn de erfgenamen van een oude en rijke geestelijke traditie. Het Jodendom is echter geen afgesloten geheel. Met ongeëvenaarde creativiteit hebben onze wijzen door de eeuwen heen het religieuze erfgoed weten aan te passen aan nieuwe omstandigheden en inzichten. Daardoor heeft het Jodendom ons steeds in staat gesteld als volk te blijven bestaan en de aanwezigheid van God en Zijn invloed te bespeuren in ons leven: de God “die ons in leven houdt, ons doet standhouden en die ons deze dag heeft laten bereiken”.

Het liberale Jodendom zet deze lijn voort en vraagt zich voortdurend af hoe het Joodse gedachtegoed uit het verleden, basis en achtergrond kan blijven voor ons leven en onze levensbeschouwing als Joden vandaag. Het liberale Jodendom is een manier waarop volwassen en denkende mensen proberen uit te zoeken hoe de eeuwigheidswaarden en onveranderlijke principes van het Jodendom in de praktijk kunnen worden gebracht in deze snel veranderende wereld.

Kort samengevat staat het liberale Jodendom voor:

•geloof en vertrouwen in één ondeelbare God
•het geloof in en de naleving van de Tora als openbaring van God die opgetekend werd door mensen
•het proces van aanpassing van Tora en Traditie aan de taal en de omstandigheden van vandaag en het principe dat elke Jood een rol kan spelen in dit proces
•gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen in alle opzichten
•maatschappelijke betrokkenheid zoals die wordt aangeduid met het begrip Tikoen Olam: de opdracht om als Gods partners te helpen de wereld te vervolmaken
• lotsverbondenheid met heel het volk Jisraël en met de staat Israël.

februari

  • <  
  •   >
z m d w d v z
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 
 

Advertentietarief
Advertentie op deze website