Traditioneel én eigentijds.

02 februari 2023 | 11 Shevat 5783

Koor Sjier Chadasj

Koor Sjier Chadasj

 

Sjier Chadasj (nieuw lied) is het koor van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam. Naast het zingen tijdens de sjoeldiensten, neemt Sjier Chadasj deel aan muzikale en culturele evenementen, zowel binnen als buiten de gemeente. Onder meer bij de Jom haSjoa herdenkingen in de Hollandsche Schouwburg, bij onthullingen van monumenten en aan (Joodse) korenfestivals. 

Muzikale leidingSjier Chadasj 2015
Het koor staat onder leiding van dirigente Marcela Obermeister-Shasha. Zij leidt op professionele wijze het koor, dat Joods liturgische muziek ten gehore brengt. De instrumentale begeleiding is in handen van Jo van Beusekom. Op het repertoire staan verscheidene stukken die door hem zijn gearrangeerd. Marcela en Jo werken nauw samen met onze voorzanger, chazzan Gilad Nezer.  

CD  LEDOR WADOR - Sjier Chadasj zingt Lewandowski
April 2017 heeft Sjier Chadasj een unieke CD opgenomen om de Liberaal Joodse muzikale traditie van de 19e eeuwse componist en vernieuwer Louis Lewandowski vast te leggen. Het is een prachtige opname geworden met traditionele meerstemmige zettingen voor gemengd koor met orgel en pianobegleiding.

Orgel als begeleidingsinstrument tijdens de Joodse diensten was al vòòr de tijd van Lewandowski controversieel. In “zijn” Neue Synagoge aan de Oranienburger Straße in Berlijn, stond een majestueus orgel. Dit werd door voorstanders bejubeld wegens zijn ondersteunende en maskerende muzikale kwaliteiten en door tegenstanders verfoeid. Zij beschouwden orgelbegeleiding als een knieval voor de overheersende Europees christelijke cultuur en zeer onjoods. En nu, vandaag, is de traditie die Lewandowski in gang heeft gezet, namelijk, meerstemmig gemengd koor met solerende chazzaniem begeleid met orgel in Nederland in geen sjoel meer te horen. Daarom hebben we deze CD gemaakt, om de Liberaal joodse muzikale traditie vast te leggen.

U kunt de CD bestellen door €12,50 (inclusief verzendkosten)op rekening nummer NL13INGB0005215767 t.n.v. Sjier Chadasj over te maken, o.v.v. “CD LEDOR WADOR” en uw naam met adresgegevens.

Simches
Heeft u een simche, zoals bijvoorbeeld een bar/bat mitswa, een choepa of een speciale gelegenheid, dan kunt u het koor inhuren. U kunt dit bij het rabbinaat aanvragen.

Nesjomme
Al bijna veertig jaar ondersteunt het koor van de LJG Sjier Chadasj de erediensten tijdens de feestdagen en draagt daardoor bij aan de sfeer tijdens de diensten. In sjoel is het koor een vertrouwd begrip en we hopen dit nog vele jaren te blijven van ondermeer de LJG, van enkele fondsen en ook door particuliere donaties. Wij zijn hier zeer erkentelijk voor, maar zonder uw hulp en inzet is ons voortbestaan niet vanzelfsprekend. Als u het LJG koor Sjier Chadasj een warm hart toedraagt en wilt blijven genieten van de mooie melodieën tijdens de feestdagen, help ons en maak uw (fiscaal aftrekbare) gift over op NL13INGB0005215767  t.n.v. Sjier Chadasj te Amstelveen. 

Nieuwe koorleden
Zingt u graag, of wilt u uw stem laten klinken? Kom eens kijken en luisteren tijdens de repetities op maandagavond in de sjoel van de LJG. Wellicht wilt u het koor komen versterken. Sopranen, alten, tenoren en bassen, alle stemmen doen mee en zijn welkom bij Sjier Chadasj. Ervaring en het lezen van bladmuziek zijn niet vereist, wel een behoorlijk muzikaal gehoor. Koorleden moeten lid zijn van één van de joodse kerkgenootschappen of voldoen aan de toetredingsvoorwaarden daarvan.  

Repetities
De repetities worden gehouden op maandagen van 20-22 uur in de sjoel van de LJG. Klik op de laatste Sjier Chadasj Nieuwsbrief voor het repetitieoverzicht. Voorlopig vinden in de LJG Amsterdam geen koor- en orkestrepetities plaats. (14 oktober 2020)

Sjier Chadasj Nieuwsbrief
Klik op de nummers voor de Sjier Chadasj Nieuwsbrieven vanaf 2012: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Contactadres
Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam
Zuidelijke Wandelweg 41
1079 RK  Amsterdam

E-mail
sjierchadasj@hotmail.com

Facebook
www.facebook.com/sjierchadasj/

Bestuur Stichting Liberaal Joods Koor Sjier Chadasj
Ieke Rottenberg-Spiekman       voorzitter             
Jacqueline Frankenhuis            secretaris            
Margriet Winnink-Dasberg        penningmeester 
Sarah Bremer                         lid                        
Vera Melkman                         bestuurslid LJG Amsterdam

ING      NL 13 INGB 0005 2157 67
KvK      34217034
Lid van Bond van Amsterdamse Zangverenigingen 

AVG      Algemene Verordening Gegevensbescherming

ANBI     voor algemene en financiële informatie klik hier

            voor de Jaarrekening van 2020 klik hier.

 

 

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

februari

  • <  
  •   >
z m d w d v z
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 
 

Advertentietarief
Advertentie op deze website