Traditioneel én eigentijds.

02 februari 2023 | 11 Shevat 5783

Joods Nederland

Joods Nederland

De LJG Amsterdam maakt deel uit van de Joodse gemeenschap in Nederland. In Nederland leven circa 40.000 tot 50.000 Joden - het aantal is mede afhankelijk van de gehanteerde definitie. Dit aantal is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek dat in 2009 voor het laatst plaatsvond in opdracht van het Joods Maatschappelijk Werk. Onder de in Nederland levende Joden bevindt zich een groot aantal Israëli’s. Het overgrote deel van de Nederlandse Joden is niet aangesloten bij een Joodse gemeente.

Voor de oorlog leefden er in Nederland zo’n 140.000 Joden onder wie Joden die uit Duitsland waren gevlucht vanwege het opkomend nazisme en toenemende Jodenhaat. Deze Duitse Joden zorgden voor een impuls voor het Liberaal Jodendom naar Nederland dat daarvoor overigens al had wortel geschoten in dit land in de jaren dertig. Daarvoor kende Nederland alleen orthodoxe stromingen. Enerzijds de Portugese of Sefardische Joden en anderzijds de Hoogduitse of Asjkenazische Joden uit Oost-Europa. In het Joods Historisch Museum is veel informatie te vinden over de geschiedenis van Joden in Nederland.

Gedurende de oorlog werden 107.000 Joden uit Nederland, o.a. via de Hollandsche Schouwburg, gedeporteerd naar vernietigingskampen, zoals Auschwitz. Van hen keerden slechts 5.500 personen terug. Circa 102.000 Nederlandse Joden zijn omgebracht tijdens de Sjoa. Deze klap is het Nederlands Jodendom nooit helemaal te boven gekomen, hoewel de Joodse gemeenschap in Nederland over opmerkelijke veerkracht beschikt. Net als elders. 

Op religieus gebied is er geen samenwerking tussen de twee orthodoxe gemeenten (de Portugezen en de Asjkenaziem) en de liberale of progressieve Joden, omdat dat sterk wordt afgehouden door de orthodoxie. Op niet-religieus gebied wordt wel samengewerkt in het Centraal Joods Overleg (CJO). Het CJO wordt door de overheid aangesproken als vertegenwoordiger van Joods Nederland en anderzijds treedt het CJO op als belangenbehartiger.

Organisaties als het CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israël) en het Joods Maatschappelijk Werk zijn in beginsel niet gebonden aan één van de religieuze stromingen in Joods Nederland. Dat geldt ook voor het Nieuw Israëlitisch Weekblad dat geacht wordt onafhankelijk te zijn. Sinds 2008 is de Joodse Omroep niet meer gebonden aan de orthodoxie omdat uit liberale kring leden zijn toegetreden tot het bestuur. De Joodse Omroep wordt echter net als andere levensbeschouwelijke omroepen in zijn voortbestaan bedreigd door bezuinigingen op het omroepbudget door de overheid.

Nieuw is Jonet. Het richt zich op iedereen met interesse in Joodse cultuur of het Jodendom in de ruimste zin van het woord, en nodigt nadrukkelijk iedereen – met een Joodse achtergrond, een Joodse partner of welke andere verbinding
met de Joodse cultuur dan ook – uit om deel te nemen. Uiteraard is Jonet er ook voor niet-Joden die geïnteresseerd zijn in het Jodendom.

Naast liberale of progressieve en orthodoxe Joden zijn onlangs nog twee stromingen toegevoegd aan Joods Nederland: Beth Hachidush in Amsterdam en de Masorti (conservatieve Joden) in het Gooi. Ook is er een kleine, aparte groepering in Delft.  

 

februari

  • <  
  •   >
z m d w d v z
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 
 

Advertentietarief
Advertentie op deze website