Traditioneel én eigentijds.

01 december 2020 | 15 Kislev 5781

Jongeren

Jongeren

Netzer

Het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom heeft een sjaliach (jongerenwerker) uit Israël die bij het jongerenwerk voor Liberaal Joods Nederland betrokken is. Deze sjlicha is van Netzer, een internationale jongerenorganisatie.

Doel.
De jongerenwerker werkt op basis van een beleidsplan voor 2 jaar op het gebied van jongerenwerk en implementeert dit plan. Zij leidt jongeren op binnen de LJG om de activiteiten te organiseren en te leiden, hiervoor breidt zij de hadracha-cursus uit, die al bestaat binnen de LJG. De bedoeling is dat zij zich hierdoor [na 2 jaar] overbodig maakt en dat de jongeren daarna zelfstandig door kunnen gaan met het uitvoeren van activiteiten op jongerengebied.

Algemeen.
- De jongerenwerker werkt samen met andere joodse jongerenorganisaties, zoals het CIJO en maakt contact met buitenlandse jongerenorganisaties om samen te werken (Engeland, Duitsland,  België, Frankrijk) en gezamenlijke activiteiten te organiseren.

- De jongerenwerker zal naar gemeentes in het hele land gaan en zal overal een sjabbat/weekend doorbrengen om te laten zien hoe sjabbat gevierd kan worden met de jeugd en hoe activiteiten daarna (op motse sjabbat en zondag) opgezet en uitgevoerd kunnen worden.

- De jongerenwerker vangt jongeren op van de middelbare school die wekelijks naar de LJG komen, voor b.v. naschoolse opvang en bijlessen om aldus een band met ze op te bouwen.

- De jongerenwerker geeft aandacht aan de situatie in Israël om kennis te vermeerderen over Israël. Contacten en samenwerking met de jeugdorganisatie aldaar is van belang.

De activiteiten van de Jongerenwerker richten zich op 3 verschillende leeftijdsgroepen:

De 12-16 jarigen. 
Dit is de post-barmitswegroep. Veel joodse jongeren zitten op Joodse les tot hun bar-mitswe, daarna verdwijnen ze ‘uit het zicht’. Ons doel is om deze joodse jongeren betrokken te houden bij onze liberaal joodse gemeenschap; door ze activiteiten aan te bieden in een eigentijdse stijl, die past bij de levensstijl van de hedendaagse jongeren. Wanneer deze jongeren zich betrokken blijven voelen, kunnen we uit deze groep jongeren ook ‘talenten’ halen die door kunnen stromen naar assistent leiderschap. De ervaring leert dat sommige jongeren het heel leuk vinden om op een gegeven moment zelf ook weer leiding te gaan geven aan jongere kinderen.

Projectmatige organisatie. In deze multimediale tijd, waarbij jongeren in toenemende mate bezig zijn met Facebook, twitteren, computerspelletjes, andere nogal individuele activiteiten en netwerken willen we niet meer starten met wekelijkse activiteiten. We willen op een projectmatige manier activiteiten opzetten. Deze activiteiten moeten een nationaal karakter hebben: de jongeren van alle 10 LJG-gemeentes in Nederland moeten hierbij kunnen aansluiten.

Hierbij een aantal projecten die we willen starten: 
- Een over-sjabbat in verschillende sjoels. De jongeren slapen bij gastgezinnen in b.v. Den Haag of Rotterdam van leeftijdsgenoten, ze gaan naar sjoel en krijgen het weekend een programma dat een combinatie is van spel en joodse educatie. 
- Jongerensjoeldiensten organiseren. We willen graag dat deze jongeren zelf een sjoeldienst leren leiden, we hebben een aantal jongeren die dat graag willen doen en daar geschikt voor zijn. Door de jongerenwerker wordt hier een goede cursus/structuur voor gemaakt.
- Een jaarlijks lang weekend naar een andere liberaal joodse gemeente in Europa. We hebben dit eerder gedaan, dit is een zeer succesvolle activiteit. De jongeren zijn dan te gast bij b.v. de liberale gemeente van Parijs, Londen of Brussel, ontmoeten daar joodse leeftijdsgenoten en verkennen samen de stad. Er wordt samen een sjabbatmaaltijd gebruikt, naar sjoel gegaan en havdala gemaakt. 
- Een sportdag organiseren, voor liberaal joodse jongeren en andere belangstellenden. Met b.v voetbal en hockeywedstrijden. Hier zijn veel jongeren mee bezig.  Thema bijeenkomsten n.a.v. feesten, zoals b.v. een jongerenseider, een Poeriemfeest, samen lernen op Sjawoe’ot.

De 17-22 jarigen. 
Zij worden betrokken bij het leiding geven aan bovengenoemde activiteiten voor de 12-16 jarigen. Zij gaan mee naar de weekenden in binnen- en buitenland en geven ook leiding aan de overige activiteiten. De jongerenwerker maakt een draaiboek voor al deze activiteiten, en schoolt deze jongeren in het leiding geven tijdens een activiteit, het uitvoeren van een spel, het geven van een les of uitleg over een bepaald onderwerp (didactiek).
Verder willen we graag deze groep jaarlijks samen met de rabbijn een reis naar Auschwitz laten maken. Ook dit wordt opgezet door de jongerenwerker.

De 23-30 jarigen.
Al eerder is een behoeftepeiling gedaan: deze groep jong-volwassenen is geïnteresseerd in de volgende activiteiten: 
- Lernen met de rabbijn. Dit wordt al maandelijks gedaan, maar moet door de jongerenwerker verder geënthousiasmeerd worden, gecommuniceerd naar belangstellenden en georganiseerd. 
- Samen dingen ondernemen, b.v. naar een club, een concert of naar een feest gaan. Veel jongeren komen professioneel in een niet-joodse omgeving terecht, voor hen is het van groot belang om ook joodse ‘roots’ te houden. Zeker omdat veel van deze jongeren toch de wens hebben om een joodse partner te krijgen. Wanneer ze niet in de gelegenheid worden gesteld om elkaar op een informele manier te ontmoeten is de kans groot dat er gemengde huwelijken worden gesloten, iets wat we in toenemende mate zien gebeuren.

 


 

Rimon - Liberaal Joods Landelijk Onderwijs Centrum

Rimon logo 

Het Liberaal Joods Landelijk Onderwijs Centrum Rimon is een onderdeel van Stichting Robert A. Levisson en het Levisson Instituut.

Het doel van Rimon is het ondersteunen van het liberaal joods onderwijs aan kinderen van 3 tot 13 jaar in het hele land. Er wordt hierbij gestreefd naar standaardisering van het onderwijs door het door het beschikbaar stellen van lessen en lesmateriaal aan leerkrachten en onderwijsassistenten.

Het lesmateriaal is samengesteld op onderwerp en ingedeeld in leeftijdsgroepen. De lessen en het lesmateriaal zijn gebaseerd op het landelijk leerplan zoals het op de Rimon website te vinden is. De lessen en het lesmateriaal kunnen door leerkrachten van de bij Rimon aangesloten gemeenten middels een code worden gedownload van de site.

De twee coördinatoren zijn Lea Abram en Anne-Maria van Hilst.

Zij zijn te bereiken via rimononderwijs@gmail.com

Het lesmateriaal dat Rimon ontwikkelt, bestaat uit twee soorten:

Het gedrukte materiaal (de les- en werkboeken), door Rimon vaak vertaald uit het Engels en bewerkt naar de Nederlandse situatie, wordt door het Talmoed Tora onderwijs aangeschaft via de Stichting Sja’ar, die als uitgever van de boeken blijft fungeren. Via de website www.sjaar.nl kunnen les- en werkboeken worden besteld.

Het digitale lesmateriaal staat op de website van Rimon en bestaat uit een openbaar gedeelte, bestemd voor de leerlingen, hun ouders en andere geïnteresseerden, en een gesloten gedeelte, waartoe de leerkrachten met een inlogcode toegang hebben.

Bezoek de website van Rimon: www.rimononderwijs.nl

 

Nieuws

Secretaresse voor het rabbinaat gezocht. Lees meer >>

december

  • <  
  •   >
z m d w d v z
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31