Traditioneel én eigentijds

25 juni 2017 | 1 Tammuz 5777

Studiecentrum

Studiecentrum

Het Studiecentrum van de LJG-Amsterdam organiseert cursussen en studiebijeenkomsten voor alle leden van de LJG's en hun partners. Overige geïnteresseerden kunnen een verzoek tot deelname sturen aan studiecentrumljg@gmail.com.
Het complete Studieprogramma 5777 komt binnenkort beschikbaar. Wilt u op de hoogte worden gehouden, dan kunt u zich aanmelden voor de nieuwsservice. 

Voor deelname aan cursussen kunt u mailen of bellen. Telefoon: 020 5400120. Gelieve het cursusgeld over te maken op rekening NL71 ABNA 0447.751.476 ten name van LJG-Studiecentrum o.v.v. de cursusnaam. Bij deelname aan een cursus of studiebijeenkomst bent u het volledige deelnamebedrag verschuldigd. 

 

Lernen op sjabbat
Elke sjabbatochtend kunt u lernen over de parasja van de week, voorkennis is niet vereist. We lezen, interpreteren, bediscussiëren de tekst, mede aan de hand van commentaren van rabbijnen en andere geleerden. Inloop vanaf 9.00 uur; lernen 9.15-10.00 uur.

Levensvragen - wat leren we van de moderne commentaren? Onze rabbijnen behandelen levensvragen die voor Liberale Joden van belang zijn, vanuit de historie en de responsa literatuur. Tijdens de drie cursusavonden o.l.v. rabbijn Menno ten Brink en Joram Rookmaaker wordt besproken hoe responsa werkt en hoe wij omgaan met halacha en responsa. Klik voor voorbeelden en meer info op de titel van deze cursus. Data: dinsdag 10, 17 en 24 januari 2017, van 20.00 - 22.00 uur. Prijs € 15.

Ziek zijn en beter worden. Het begrip ziekte wordt naar aanleiding van voorbeelden uit de Tenach ontwikkeld en leidt tot verrassende conclusies in de Talmoed. Met cursusbegeleider Jacob de Leeuwe gaat u op twee zondagmiddagen de pesjat (uitleg die dicht bij de letterlijke tekst blijft) en derasj (meer omvattende uitleg) bestuderen. Data: 5 en 12 februari, van 11.00 - 13.00 uur. Prijs € 10.   

Leren lernen op sjabbat. Bij ons in de LJG is er elke sjabbatochtend in de bibliotheek om 9.15 uur een "Lerntisch", zoals hierboven aangegeven. U kunt dan lernen over de parasja, het stuk van de week uit de Tora, onder leiding van een vorlerner. We lezen, interpreteren, bediscussiëren de tekst, mede aan de hand van commentaren van rabbijnen en andere geleerden. In deze cursus laat Chaim van Unen zien hoe je je daarop kunt voorbereiden. Data: dinsdagen 28 februari en 14 maart, van 20.00 - 22.00 uur. Prijs € 10.

David; Koning en dichter van psalmen. David is een fascinerende figuur die zich transformeert van gewone jongeling tot een machtswellusteling. Met zijn creatieve kant als dichter en musicus hebben we nog wekelijks te maken in sjoel als we de psalmen van David zingen. In deze cursus gaan we David vanuit verschillende perspectieven bekijken: Mirjam Ringer op basis van de teksten in Tenach, en chazan Gilad Nezer op basis van de muzikale aspecten van een aantal psalmen. Data: dinsdagen 7, 21 en 28 maart, van 20.00 - 22.00 uur. Prijs: € 20.

Studiereis naar Padua en Venetië. Zoals ieder jaar organiseert het Studiecentrum ook dit jaar een studiereis. Dit jaar is de bestemming Italië, waar de steden Padua en Venetië zullen worden bezocht. Data: van 7 t/m 11 mei. Zie voor de kosten het Inschrijfformulier.

De zaak Spinoza. De cherem (banvloek) die de Portugees-Joodse gemeente van Amsterdam in 1656 uitsprak over Baruch Spinoza spreekt van zijn "afschuwelijke ketterijen" en zijn "monstrueuze daden". Vorig jaar werd tijdens een groot symposium in de Amsterdamse Rode Hoed gepleit voor het opheffen van de banvloek. Zelf schijnt de filosoof/lenzenslijper zijn schouders erover te hebben opgehaald. Was Spinoza, die zijn naam veranderde van Baruch naar Benedictus, eigenlijk nog wel een Jood? En was die banvloek niet gewoon terecht? In deze cursus wegen we onder leiding van Yoram Stein de argumenten voor en tegen de banvloek tegen elkaar af, zodat u uw eigen standpunt kunt bepalen in de zaak Spinoza. Data: dinsdagen 18 april, 9, 16 en 23 mei, van 20.00 - 22.00u. Prijs: € 25.

Thuis sjabbat vieren doe je zo. U wilt graag op vrijdagavond sjabbes maken met familie en vrienden, maar u weet nog niet precies hoe? Op deze beginnerscursus maakt onze gabbai Ruben Reisenstadt u bekend met de rituelen en gewoonten van sjabbat. U gaat samen de kaarsen aansteken, de berachot over wijn en brood leren en het traditionele bensjen na de maaltijd oefenen. De nadruk zal liggen op de praktijk van het "doen"'. Data: zondagen 7, 14 en 21 mei, van 10.15 - 12.15u. Prijs: € 15.

Markante momenten: rituelen rondom ziekte en rouw. Naast de vreugdevolle rituelen die we binnen het Jodendom kennen uit de levenscyclus, zijn er ook rituelen waarmee we te maken krijgen in droevige situaties als ernstige ziekte en overlijden. En, hoewel elk van ons uniek is, ook hier zijn de rituelen voor een ieder gelijk. Tijdens een sessie, die wordt gehouden in de aula van Gan haSjalom in Amstelveen, geeft rabbijn Menno ten Brink uitleg over de diverse gebruiken rond de begeleiding bij ziekte, de rituele reiniging (tahara) van de overledene, begrafenis (lewaja) en rouw (sjiwwe zitten), de jaartijd en de onthulling van de matseiwe (grafsteen). Datum: 11 juni 2017. Prijs: € 5. 

 

bibl horizontaal med.

 

 

Progressief Jodendom 21e eeuw
Hoe ziet het progresssieve Jodendom er in 2050 uit en wat zijn dan de uitdagingen? Hierover is een nota "Kern en toekomst" opgesteld door de denktank PJ21. "Kern en toekomst" is besproken tijdens een symposium op 1 december 2013. Het verslag vindt u hier. De discussie over de identiteit van de progressieve Jood in de 21e eeuw zetten we voort in 2014. Inmiddels heeft deze sessie onder grote belangstelling plaatsgevonden op zondag 30 november jl. Drie thema's stonden daarbij centraal: religie, mensenrechten en toelatingsbeleid. Na een welkomstwoord van onze voorzitter Fred Salomon, besprak Bart Wallet de veranderende rol van het Jodendom in de Nederlandse samenleving vanaf de oorlog tot heden, bekeken vanuit een sociaal perspectief. Een verkorte versie van deze lezing kunt u hier nalezen. De discussieleiders: Channa Meyer, Joram Rookmaaker en Naud van der Ven gingen vervolgens met drie groepen in discussie over de thema's, waarvan hier een samenvatting van het besprokene. 

Op 21 januari 2016 hield rabbi Walter Rothschild de tweede lezing in het kader van Progressief Jodendom in de 21e eeuw. De volledige tekst vindt u hier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

juni

  • <  
  •   >
z m d w d v z
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 

Advertentie
Doreen Pinkus, Graphic Design, ook van deze website

Advertentietarief
Advertentie op deze website

Aankondiging

Advertentie