Traditioneel én eigentijds.

19 oktober 2017 | 29 Tishri 5778

Koor Sjier Chadasj

Koor Sjier Chadasj

VOORAANKONDIGING: CD PRESENTATIE & CONCERT 26 oktober 2017

 

Op donderdagavond 26 oktober 2017 geeft het koor Sjier Chadasj een concert met de melodieën die op de CD “LEDOR WADOR - Sjier Chadasj zingt  Lewandowski” zijn opgenomen.

Het concert met Chaim van Unen als speciale gast vindt plaats in de synagoge van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam.

Entreekaarten zijn verkrijgbaar door overboeking van €10,00 op rekening nummer NL13INGB0005215767 t.n.v. Sjier Chadasj o.v.v. “concert 26 oktober” en uw naam. De kaarten liggen dan klaar bij de kassa. De CD is deze avond te koop voor € 10,00.

 

 

LEDOR WADOR is vanaf 10 september 2017 te bestellen door overboeking van  € 12,50 per CD (incl. verzendkosten) op bankrek. nr. NL13INGB0005215767 t.n.v.  Sjier Chadasj o.v.v. “CD LEDOR WADOR”, en uw naam en adres.

______________________________________________________________

 

Sjier Chadasj

Sjier Chadasj (nieuw lied) is het koor van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam. Naast het zingen tijdens de sjoeldiensten, neemt Sjier Chadasj deel aan muzikale en culturele evenementen, zowel binnen als buiten de gemeente. Onder meer bij de Jom haSjoa herdenkingen in de Hollandsche Schouwburg, bij onthullingen van monumenten en aan (Joodse) korenfestivals. 

Muzikale leidingSjier Chadasj 2015
Het koor staat onder leiding van de Argentijns-Israëlische dirigente Marcela Obermeister-Shasha. Zij leidt op professionele wijze het koor, dat joodsliturgische muziek ten gehore brengt. De instrumentale begeleiding is in handen van Jo van Beusekom. Op het repertoire staan verscheidene stukken die door hem zijn gearrangeerd. Marcela en Jo werken nauw samen met onze voorzanger, chazzan Gilad Nezer.  

Al bijna veertig jaar ondersteunt het koor van de LJG Sjier Chadasj de erediensten tijdens de feestdagen en draagt daardoor bij aan de sfeer tijdens de diensten. In sjoel is het koor een vertrouwd begrip en we hopen dit nog vele jaren te blijven doen. Het koor kan bestaan door financiële bijdragen van ondermeer de LJG, van enkele fondsen en ook door particuliere donaties. Wij zijn hier zeer erkentelijk voor, maar zonder uw hulp en inzet is ons voortbestaan niet vanzelfsprekend.  

Nesjomme
Als u het LJG koor Sjier Chadasj een warm hart toedraagt en wilt blijven genieten van de mooie melodieën tijdens de feestdagen, help ons en maak uw (fiscaal aftrekbare) gift over op NL13INGB0005215767  t.n.v. Sjier Chadasj te Amstelveen. 

Simches
Heeft u een simche, zoals bijvoorbeeld een bar/bat mitswa, een choepa of een speciale gelegenheid, dan kunt u het koor inhuren. U kunt dit bij het rabbinaat aanvragen.

Nieuwe koorleden
Zingt u graag, of wilt u uw stem laten klinken? Kom eens kijken en luisteren tijdens de repetities op maandagavond in de sjoel van de LJG. Wellicht wilt u het koor komen versterken. Sopranen, alten, tenoren en bassen, alle stemmen doen mee en zijn welkom bij Sjier Chadasj. Ervaring en het lezen van bladmuziek zijn niet vereist, wel een behoorlijk muzikaal gehoor. Koorleden moeten lid zijn van één van de joodse kerkgenootschappen of voldoen aan de toetredingsvoorwaarden daarvan.  

Repetities
De repetities worden gehouden op maandagen van 20-22 uur in de sjoel van de LJG. Klik hier voor het repetitieoverzicht.

Sjier Chadasj Nieuwsbrief
Klik hier voor de Sjier Chadasj Nieuwsbrief 10 van augustus 2016. Klik voor het archief Sjier Chadasj Nieuwsbrief op de nummers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Contactadres
Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam
Zuidelijke Wandelweg 41
1079 RK  Amsterdam

E-mail
sjierchadasj@hotmail.com

Facebook

www.facebook.com/sjierchadasj/

Bestuur Stichting Liberaal Joods Koor Sjier Chadasj
Ieke Rottenberg-Spiekman     voorzitter              06-33688494
Jacqueline Frankenhuis           secretaris             035-5420524
Margriet Winnink-Dasberg       penningmeester  020-6438234
Sarah Bremer                          lid                         06-28621938
Vera Melkman                         bestuurslid LJG Amsterdam

ING      NL 13 INGB 0005 2157 67
KvK      34217034
Lid van Bond van Amsterdamse Zangverenigingen  

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Nieuws

Derasja Jizkor/Neila 5778 Rabbijn Menno ten Brink Lees meer >>

september

  • <  
  •   >
z m d w d v z
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Advertentie
Doreen Pinkus, Graphic Design, ook van deze website

Advertentietarief
Advertentie op deze website

Aankondiging

Advertentie